Varmevekslere og prosesskjøling


Itek leverer varmevekslere (væske-væske) for prosessvann, røykgassvekslere (opptil 600°C) og varme-vekslere for aggresive miljøer. Væskebaserte og industrielle vekslere, gir energibesparende utnyttelse av overskuddsvarme.

Itek har levert flere systemer hvor kombinasjonen prosesskjøling og fjernvarme er utnyttet. I tillegg til utstyrsleveransene, har vi også utført tekniske beregninger og systemdesign.

Gjenvinning og fjernvarme er vinn-vinn situasjoner og representerer miljøvennlige tiltak.

Kontakt oss for mer informasjon

Referanser: North Cape Minerals, Falconbridge, Energos m.fl. 

 Prosess 2Prosess 1