Varmepumpesystemer

 

Sjoenergisentral

Sjøenergisentral

Historien bak
Helt siden midten av 90-tallet har ITEK levert energi-, kjøle- og varmesystemer til både komfort og industri. Tørrkjølesystemer for kompressorvarme, rene spiltt-anlegg og enkle varmepumpeløsninger representerte et tidlig stadium, før vi også etablerte sjøvanns- og jordvarmebasert systemer på 2000-tallet. Etter hvert har komplette leveranser av større varmepumpesystemer blitt en naturlig og viktig del av vår virksomhet.

Hva leverer ITEK?

 • Nyinstallasjoner og modernisering
 • Luft til vann, energibrønner og sjøvannsbaserte løsninger
 • Prosjektering og installasjon av komplette varmesentraler inkl. brønnarbeider, rørinstallasjon, kjøleteknikk, automatikk, elektro, m.m.
 • Vi utfører alle beregninger, ikke behov for eksterne rådgivere
 • Direkte innkjøp uten grossist sikrer konkurransedyktige priser
 • Service og ettermarked

Hva leverer vi løsninger til?
Gjennom årene har vi levert en rekke komplette installasjoner, og utvalgte eksempler er:

 • Jordvarmeanlegg, 450 kW Nøkleby Skole i Fredrikstad
 • Luftbasert anlegg, 400 kW Plankemyra bo- og omsorgssenter i Arendal
 • Sjøvannsbasert energisentral 600 kW Agder Energi, Barbu i Arendal
 • Overskuddsvarme, 100 kW Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Jordvarmebasert anlegg, 100 kW Margrethe-stiftelsen sykehjem i Arendal
 • Jordvarmebasert anlegg, 50 kW Lillesand Rådhus
 • Diverse energianlegg industri
 • Diverse energianlegg offshore
Varmepumpesystemer Boring

Boring av brønner

Varmepumpesystemer Varmepumpesentral

Varmepumpesentral

Varmepumpesystemer Installasjon av sjoenergi

Installasjon av rør for sjøenergisentral