Støvsugeranlegg

ITEK har lang erfaring med støvsugesystemer og støvsugesentraler for flerbruker-anlegg. Helt siden starten i 1994, har støvsugeanlegg vært et av ITEK sine hovedområder. Industrielle applikasjoner med høyt trykk, store luftmengder og preseparering med foravskillere har vært et hoved-satsingsområde og fra sent på 90-tallet ble også støvsuging i komfort-segmentet en naturlig del av produktfamilien. De fleste sentralanlegg som leveres fra ITEK idag er basert på

  • frekvens- og PLS-styring  
  • sidekanalsvifter
  • trykkluftrensede patronfiltre

Til spesielle applikasjoner leveres også anlegg for store støvmengder, ekstra høye trykk, ATEX-tilpasninger og mye mer.

Kontakt oss for mer informasjon

NB! ITEK har ikke kapasitet til å håndtere henvendelser fra private husholdninger.