Større systemer

Når luftmengder overstiger ca. 4000 m3/h, anbefaler vi vanligvis lav- og mellomtrykksløsninger. Dette omfatter overtrykksfiltre med regenerering, sluseutmating, tømming i sekk etc. Dette er løsninger som er beregnet for utendørs plassering, i sikker sone og passer spesielt for industrielle applikasjoner.

Kontakt oss for mer informasjon

 

Eksempler på større systemer:

Sponavsug Storre systemer

Sponavsug Storre systemer Eksempel 2