Sponavsug

Moderne spon- og flisavsug til sløydsaler, snekkerverksteder og produksjonsbedrifter. Målet er å skape god inneluft, fjerne støv, mikropartikler og soppsporer ved effektivt punktavsug og filtrering. De mindre systemene tilbys også med tilstrekkelig trykk til støvsuging hvor en fjerner partiklene ved førstegangshåndtering.

Kontakt oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien bak

Spon- og flisavsug til sløydsaler og snekkerverksteder har alltid hatt en sentral plass, og vi har levert til anslagsvis 500 anlegg i Norge. Hensikten er å skape god inneluft, fjerne støv, mikropartikler og soppsporer ved effektivt punktavsug og filtrering. I tillegg tilbys de mindre systemene med tilstrekkelig trykk til støvsuging hvor en fjerner partiklene ved første gangs håndtering.

 

 

Hva leverer vi løsninger til?

-          Barne- og ungdomsskoler

-          Videregående skoler

-          Høyskoler

-          Snekkerverksteder

 

Hva leverer vi?

ITEK leverer sammensatte leveranser og dette omfatter alt innenfor

-          Analysearbeid, beskrivelse og tilbud

-          Prosjektering og dimensjonering

-          Salg av aggregater, rør og deler

-          Prosjektstyring, installasjon og igangkjøring

-          Service og ettermarked