Lydfeller

 Nøkkelpunkter:

  • Solide konstruksjoner
  • Høyt trykk og høy temperatur
  • Korrosive miljøer
  • AISI 316L
  • 3-D tegninger
  • Spesieltilpassede flenser, ISO15138
  • Jordingspunkt
  • Utfyllende dokumentasjon

Ta kontakt med oss her for mer informasjon!

Utvalgte eksempler:

Lydfelle 2

Lydfelle

Lydfelle 3