Service og ettermarked

Service og ettermarked Illustrasjon

Vårt mål
Målet vårt er at våre produkt- og systemleveranser skal ha: 

  • minst mulig nede-tid
  • lengst mulig levetid
  • så gode driftsbetingelser som mulig i hele sin levetid
  • lave og kontrollerbare driftskostnader

Som en naturlig konsekvens av dette så tilbyr ITEK reservedeler samt drift- og vedlikeholdsservice til alle våre leveranser.

Reservedeler
Vi tilbyr uten unntak originale reservedeler til alle våre leveranser. Det opprettholder garantier og sikrer de beste driftsbetingelsene. Vi skaffer også alternative reservedeler til både egne og andre leverandørers gamle leveranser, når de originale delene ikke lenger er å oppdrive. Vårt QA system sikrer kvaliteten på samtlige reservedeler som vi leverer.

Ettermarked Temperatur og Vibrasjonsmalinger Prosessvifte vifte lager og motor

Temperatur- og vibrasjonsmålinger av en prosessvifte

Drift- og vedlikeholdsservice
Vi tilbyr avtaleservice for både enkeltstående komponenter og for systemer. Ved avtaleservice tar ITEK fullt ansvar for regulariteten og driftshistorikken for de leveransene som inngår i avtalen. Denne typen service tilbys på halvårsbasis, helårsbasis samt tilkall på kort varsel (maks 3 arbeidsdager). Vi kan tilby denne typen service til alle våre kunder; landbasert, maritimt eller offshore i både inn- og utland. De vanligste produktområdene vi utfører service innenfor er:

  • Industrifiltersystemer; overvåke driftsparameterne, varsle om avvik, bytte slitedeler, kontrollere automatikkfunksjoner, kontrollere ulike komponenters funksjon, føre driftshistorikk
  • Sponavsugsystemer; bytte filtre og slitedeler, sjekke automatikk, føre driftshistorikk
  • Sentralstøvsugere; bytte filtre til rett tid, kontrollere og justere driftsparameterne, lekkasjekontroll, driftshistorikk
  • Energianlegg/varmepumpesystemer; bytte filtre, rense siler, sjekke automatikk, lekkasjekontroll, driftshistorikk
  • Kjøle- og varmegjenvinningsanlegg ( som for energianlegg)
  • Større industrivifter; vibrasjonskontroll av vifte og lager, temperatur overvåkning, impeller- kontroll og balansering, oppretting, driftshistorikk

Kontakt oss