Prosjektering, installasjon og oppstart

Bakgrunn
ITEK as er en ingeniørbedrift med vekt på kunnskap og erfaring, og sammen med våre faste leverandørhus besitter vi unik, samlet kompetanse. Våre ansatte er teknikere, ingeniører og sivilingeniører med bakgrunn og utdanning fra komplementære felt som offshore, elektro, energi, VVS og industriell maskinteknikk. Dette gjør bedriften egnet til å ta ansvar for sammensatte og utfordrende oppdrag.

Prosjektering installasjon og oppstart installasjon

Installasjon

Leveransekjeden
Analyse og prosjekteringsarbeid:
Alle kundebehov defineres selvfølgelig av kunden selv, men ITEK ønsker å være en utfordrende leverandør og prosjekteringspartner. Vi stiller gjerne kritiske og retningsgivende spørsmål, tar aktiv del i analysearbeidet for å forstå oppgaven før vi gir tilbud. Hva er prosessen, hva er temperaturen, hva er støvet, hvor mye, hvor lenge, hvor ofte, hvilke egenskaper, hvordan drifter man, hvilke materialkvaliteter osv.

Vi har mange dyktige kollegaer både i Norge og Polen som kan bistå med:

 • kartlegging av behov
 • 3D-skanning for å sikre best mulig utgangspunkt for prosjekteringen
 • 2D- og 3D-tegninger og modeller (CAD/Revit), vi har egne dedikerte tegnere
 • teknisk evaluering av løsning og site-studier
 • økonomiske lønnssomhetsanalyser og hjelp med søknader for offentlige støtteordninger (eksempelvis Enova)

Tilbud:
Våre tilbud skal bære preg av at oppgaven er forstått. De skal være gjennomtenkte med fokus på samlet gevinst for kunden, og gjenspeile summen av teknisk verdi, funksjon, levetid, investeringskostnad og levetidskostnad.

Prosjektering installasjon og oppstart oppstart

Oppstart

Ordre:
Enhver ordre har høy prioritet og skal bekreftes ved ordrebekreftelse og kontrakt, og sikre at det er samsvar mellom kundens og våre egne leveranseplaner. Ordrebehandling og gjennomføring sikres ved hjelp av nøyaktig arbeid og et kvalitetssystem som er utarbeidet for å fungere effektivt.

Produktleveranser:
Alle produktleveranser leveres med standard dokumentasjon, dersom annet ikke er avtalt. I tillegg ønsker vi å bistå med vår produktkunnskap, og våre ingeniører står selvfølgelig til disposisjon muntlig, eller on site etter avtale.

Installasjonsarbeider:
ITEK leverer systemer og anlegg etter flere modeller, og eksempler på dette er

 • Leveranse og mekanisk installasjon
 • Tillegg av elektroarbeider, bygningsmessige arbeider, anleggsarbeider m.m.
 • Komplette, nøkkelferdige anlegg, ferdig igangkjørt
 • Ferdig utarbeidet FDV-dokumentasjon

Vi har faste kontraherte montører i enkelte områder, og samarbeider også med mer eller mindre faste entreprenører. Vi har i tillegg god erfaring med å samarbeide med kundenes prefererte installasjons-leverandører.

Service og ettermarked:
For å sikre optimalisert drift, lave driftskostnader, rett funksjon og for å opprettholde garantiansvar tilbyr ITEK:

 • Originale reservedeler beregnet spesielt på oppgaven
 • Periodisk ettersyn, forutsigbar drift

Gå videre til Service og ettermarked her

ITEK kan levere komplette anlegg med alt ansvar hos en leverandør!