Filter og støvavskilling

ITEK leverer støvfilter til alle typer applikasjoner, bl.a. farmasi og næringsmiddel, produksjon, prosess, avfallshåndtering og nær sagt alle typer støv. Våre støvfiltre leveres med rett filterareal, tilpasset rensemetode og filtermedier som er egnet for det aktuelle støvet.