Produkter og tjenester

ITEK leverer avsugsrelaterte produkter og systemer til produksjons- og prosessindustri, oljenæringen, marine aktørere og ventilasjonsentreprenører.

Vifter Hovedbilde 420x274

Vifter

20 års erfaring med leveranser av vifter til bruk innen offshore, marine, industri og bygg

Sponavsug Hovedbilde Produkter 420x274 cut

Sponavsug

Moderne sponavsug for skoler, snekkerverksteder og produksjonsbedrifter

Stovsugeanlegg Hovedbilde 420x274

Støvsugeranlegg

Støvsugesystemer og støvsugesentraler for flerbruks-anlegg.

Hovedbilde 420x274

Filter og støvavskilling

Støvfilter til alle typer applikasjoner; næringsmiddel, produksjon, prosess, avfallshåndtering og nær sagt alle typer støv.

Mekaniske konstruksjoner Hovedbilde 420x274

ITEK Produksjon

Konstruksjon og produksjon av bl.a. tanker, containere, hetter og andre prosesstekniske løsninger.

Andre produkter Hovedbilde 420x274

Andre produkter

Romventilasjon, høyvakuumrør og detaljer, spjeld og klaffventiler, langfals-kanaler osv.

6. Hovedbilde Service og Ettermarked 420x274

Service og ettermarked

Sikker og stabil drift, lavere driftskostnader, varig høy virkningsgrad er viktige driftparametre for de fleste kunder.