Corona virus

Itek AS er i full virksomhet, og sammen med våre produsenter er vi leveringsdyktige på alle fagområder. Corona-situasjonen vil imidlertid påvirke både valuta og logistikk, og dette kan medføre raske endringer i pris og forsinkelse av leveranser. Vi gjør vårt beste for å minimere effektene, men ustabile forutsetninger medfører at alle innkjøp kan påvirkes. Ta kontakt dersom du vil diskutere konkrete leveranser.