Tankanlegg for prosesskjøling

TAnk

 

 

Itek har levert tankanlegg på 2 x 800 m3 ved Bulk Infrastucture`s datasenter i Vennesla.

Leveransen skal gi gjenbruk av regnvann for å sikre mest mulig bruk av energiøkonomisk og naturlig kjøling.

Itek leverer tankanlegg for prosess, høydebasseng og trykkøkningsanlegg for drikkevann.