INDUSTRI OG PROSESS

ITEK har siden stiftelsen tidlig på 90-tallet, levert lufttekniske og miljøvennlige systemløsninger til norsk produksjons- og prosessindustri. Kravene til våre leveranser har vært stabil og varig drift, gode tekniske løsninger, energi-besparelser, ren luft i produksjonslokaler og reduserte utslipp til det ytre miljø. Vi har erfaring fra omfattende leveranser til Saint Gobain, Elkem, Glencore (Falconbridge), Eramet, Toro, Norske Skog, Glava og mange flere. Vår systemkunnskap og våre leveranser omfatter bl.a. industrielle støvfiltre, industrivifter (radialvifter og aksialvifter), sentrale og desentrale støvsugeranlegg, punktavsug, sveiseavsug, eksosavsug, loddeavsug, luktfjerning, energigjenvinning med tørrkjølere og varmevekslere m.m.

Nytteverdi, levetid og driftsøkonomi er sentrale elementer, samtidig som høy virknigsgrad gir lavere effektforbruk. I samråd med kunder, rådgivere og entreprenører sikrer vi moderne, energivennlige, miljøvennlige og optimaliserte løsninger. ITEK representerer flere internasjonale produsenter, mens spesialprodukter som sykloner, containere, lydfeller, avtrekkshetter, kanaler m.m. produseres av vår virksomhet i Polen. Dette sikrer både kvalitet og konkurransedyktige priser. Vi kan levere nøkkelferdige anlegg i samarbeid med lokale entreprenører og installatører.

Kontakt oss 

Næringsområder: 

  • Prosessindustri 
  • Farmasi og næringsmiddelindustri
  • Treforedlingsindustri
  • Mekanisk industri

Utvalgte eksempler:

Industri og prosess Industrielt syrefast batteri

Industrielt syrefast batteri

Prosessvifte i Duplexstal med 160 kW Siemens motor

Prosessvifte i Duplexstål med 160 kW Siemens motor

Industri og prosess Effektiv stovfiltrering for tungindustrien

Effektiv støvfiltrering for tungindustrien

Industri og prosess 22kW spesiallosning for Kuben Yrkesarena

22kW, spesialløsning for Kuben Yrkesarena