Varmepumpesystemer

 

Sjoenergisentral

Sjøenergisentral

Historien bak
Helt siden midten av 90-tallet har ITEK levert energi-, kjøle- og varmesystemer til både komfort og industri. Det begynte med tørrkjølesystemer for kompressorvarme, rene splitt-anlegg og enkle varmepumpeløsninger, før vi på 2000-tallet også etablerte kompetanse innen sjøvannsbaserte og jordvarmebaserte anlegg. Etter hvert har komplette leveranser av større varmepumpesystemer og energisentraler blitt en naturlig og viktig del av vår virksomhet.

Hva leverer ITEK?

 • Nyinstallasjoner og modernisering
 • Luft til vann, energibrønner og sjøvannsbaserte løsninger
 • Prosjektering og installasjon av komplette varmesentraler inkl. brønnarbeider, rørinstallasjon, kjøleteknikk, automatikk, elektro, m.m.
 • Vi utfører alle beregninger, ikke behov for eksterne rådgivere
 • Direkte innkjøp uten grossist sikrer konkurransedyktige priser
 • Service og ettermarked
Varmepumpesystemer Boring

Boring av brønner

Varmepumpesystemer Varmepumpesentral

Varmepumpesentral

Varmepumpesystemer Installasjon av sjoenergi

Installasjon av rør for sjøenergisentral

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem leverer vi løsninger til?
Gjennom årene har vi levert en rekke komplette installasjoner, og utvalgte eksempler er:

 • Luftbasert anlegg, 90kW Kommunegartneri i Kristiansand
 • Jordvarmeanlegg, 300kW Sykehus
 • Jordvarmeanlegg, 450 kW Nøkleby Skole i Fredrikstad
 • Luftbasert anlegg, 400 kW Plankemyra bo- og omsorgssenter i Arendal
 • Sjøvannsbasert energisentral 600 kW Agder Energi, Barbu i Arendal
 • Overskuddsvarme, 100 kW Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Jordvarmebasert anlegg, 100 kW Margrethe-stiftelsen sykehjem i Arendal
 • Jordvarmebasert anlegg, 50 kW Lillesand Rådhus
 • Diverse energianlegg industri
 • Diverse energianlegg offshore

Kontakt oss