Sponavsug

 

Bygg og VVS Sponavsug Kunsthoyskolen i Oslo

Kunsthøyskolen i Oslo

Historien bak 
Spon- og flisavsug til sløydsaler, snekkerverksteder og produksjonsbedrifter har alltid hatt en sentral plass i ITEK, og vi har levert til anslagsvis 500 anlegg i Norge. Hensikten er å skape god inneluft, fjerne støv, mikropartikler og soppsporer ved effektivt punktavsug og filtrering. I tillegg tilbys de mindre systemene med tilstrekkelig trykk til støvsuging hvor en fjerner partiklene ved førstegangshåndtering.

Hva leverer vi løsninger til?

  • Barne- og ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Høyskoler og universiteter
  • Snekkerverksteder

Hva leverer vi?
ITEK leverer sammensatte leveranser og dette omfatter alt innenfor

  • Analysearbeid, beskrivelse og tilbud
  • Prosjektering og dimensjonering
  • Salg av aggregater, rør og deler
  • Prosjektstyring, installasjon og igangkjøring
  • Service og ettermarked

For mer informasjon sjekk ut våre produktsider eller kontakt oss direkte.