Filter og støvavskilling

Historien bak
ITEK leverer støvfilterløsninger til alle typer produksjon og prosesser, og gjennom årene har vi skapt en helt spesiell kunnskapsbase. Type støv og type prosess er forskjellig fra kunde til kunde, og kombinasjonen av lang erfaring og solide, internasjonale leverandørhus, gir oss mulighet til å sjekke både egne og internasjonale referanser. Sammen har vi levert løsninger til alt fra små verksteder, til store produksjons- og prosessenheter.

Hvilke filterteknologi benytter ITEK?
Det finnes ikke en fasit på hva vi tilbyr, en løsning tilpasses alltid til den aktuelle prosessen. Et avsugsanlegg består av noen hovedelementer, som sammen gir gode løsninger:
- Kunnskap og erfaring; Vi har grunnlag for å gjøre riktige valg
- Filtertype som bl.a. patronfiltre, planfiltre og keramiske filtre; Velges etter støvets egenskaper
- Vifter; Høy virkningsgrad, lave driftskostnader og bedre tekniske egenskaper
- Kanaler og spjeld; Riktig kanaltype og rett hastighet er avgjørende
- Innfanging; Vi ønsker å trekke utdet vi skal, ikke mer
- Driftssikkerhet; Rett løsning på rett sted, gir best økonomi over tid

Hvem leverer vi løsninger til?
Gjennom årene har vi levert til svært mange ulike bransjer, og utvalgte eksempler er
- Næringsmiddel Toro, Nidar, Bakers,
- Prosess Eramet, Saint Gobain, Elkem/Elkem Solar/Elkem Bjølvefossen, Rec Sitech
- Produksjon Hurum Plast, Kuben Yrkesarena, Ekornes Fabrikker, Madshus, Remiks i Tromsø, Teli

Hva leverer vi?
ITEK leverer sammensatte leveranser og dette omfatter alt innenfor
- Analysearbeid, beskrivelse og tilbud
- Prosjektering og dimensjonering
- Salg av aggregater, rør og deler, brannteknisk tilbehør
- Prosjektstyring, installasjon og igangkjøring
- Service og ettermarked

For mer informasjon sjekk ut våre produktsider eller kontakt oss direkte

Filter og stovavskilling 1

Filter og stovavskilling 2