BYGG OG VVS

Bygg og VVS Varmepumpeanlegg

Varmepumpeanlegg

Bygge- og anleggsbransjen har vært et av våre kjernemarkeder siden starten i 1994 og ITEK leverer både produkter og ferdig prosjekterte systemløsninger til skoler, sykehjem, kontorbygg, produksjonslokaler m.m Dette omfatter sentrale støvsugeanlegg, radialvifter/aksialvifter, sponavsug, sveiseavsug, eksosavsug, loddeavsug, oljetåkefilter, støvfiltre og andre typer punktavsug.

Våre ingeniører har mer enn 20 års erfaring fra prosjekter og anlegg i hele landet. Nytteverdi, forbedret levetid og driftsøkonomi er nøkkelelementer i våre evalueringer. Samtidig har vi et stort fokus på høy virkningsgrad og redusert effektforbruk. I samråd med kunder, rådgivere og entreprenører sikrer vi kunden innovative og optimaliserte løsninger. ITEK produserer enkelte produkter selv, og benytter ellers anerkjente og internasjonale produsenter. På denne måten sikrer vi både god kvalitet og konkurransedyktige priser.

De senere årene har ITEK også etablert en egen energiavdeling med kunnskap og erfaring på komplette leveranser av energianlegg og energisystemer, som bl.a. sjøvannsbaserte og jordvarmebaserte varmepumpeanlegg. Vi prosjekterer, dimensjoner og installerer anleggene i tett samarbeid med våre kunder som kommuner, energirådgivere og eiendomsutviklere.

Kontakt oss

Utvalgte eksempler

Bygg og VVS Filteranlegg for sveis stov spon m.m. 411x548

Filteranlegg for sveis, støv, spon m.m.

Bygg og VVS Komplette flerbrukeranlegg for stovsuging 840x548

Komplette flerbrukeranlegg for støvsuging

Bygg og VVS Anlegg for sveiseroyk 411x548

Anlegg for sveiserøyk